Najlepiej płacący stanowiska bankowe w Indiach 2023, znam listę tutaj (2024)

Dom»Egzaminy bankowe»Najlepiej opłacane miejsca pracy bankowe

Najlepiej płacone miejsca pracy bankowe

Najlepiej płatne miejsca pracy bankowe w Indiach: Zadania bankowe są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych miejsc pracy w kraju.Wynika to z faktu, że te miejsca pracy są stabilne finansowo i pozwalają na zapewniony wzrost.Każdego roku Lakhs osób z pracy pojawiają się na różnych egzaminach rekrutacyjnych w nadziei na wylądowanie tych lukratywnych miejsc pracy.Dla Twojej wygody oto lista najlepiej płatnych miejsc pracy w Indiach.

Zrób bezpłatny próbny test tutaj

Najlepiej płatne miejsca pracy bankowe w Indiach w 2023 r.

Oto najlepiej płatne miejsca pracy bankowe w Indiach:

1. Audytor wewnętrzny

Kluczową odpowiedzialnością audytora wewnętrznego jest ocena, w jaki sposób mają miejsce finanse banku i struktury zarządzania ryzykiem.Aby ułatwić lepsze zyski, audytor wewnętrzny przedstawia pomysły i sugestie dotyczące usprawnienia transakcji finansowych banku.Jest to prawdopodobnie jedna z najlepiej płatnych miejsc pracy bankowych w Indiach, z roczną wynagrodzeniem ponad 40 lakhs.Oto trzy ogólne trzy zadania przeprowadzone przez audytora wewnętrznego.

 • Ocena ryzyka w kontrolach wewnętrznych w organizacji
 • Upewnij się, że zasady i przepisy firmy są zgodne z przepisami federalnymi i stanowymi.
 • Sugestie dotyczące nieudanego audytu lub problemów, które zostały zidentyfikowane jako problematyczne podczas audytu.

2. Kapitał kapitałowy

Handlowiec kapitałowy jest odpowiedzialny za doradztwo w sprawie giełdy dostarczonej przez odpowiedni bank.On/ona jest również odpowiedzialny za radzenie sobie z funduszami.Handlowcy kapitałowi podejmują decyzje, badając i analizując ryzyko finansowe i warunki rynkowe.Roczna pensja handlowca kapitałowego wynosi około 49 lakhs.Oto ścieżka kariery dla kapitału własnego.

 1. Doradca finansowy- Kierownik projektu Kierownik projektu- Kierownik portfela (7 lat)
 2. Doradca finansowy- Kierownik ds. Relacji- Kierownik ds. Relacji- Starszy Kierownik ds. Relacji (9 lat)
 3. Doradca finansowy- Kierownik oddziału konta- Kierownik ds. Rozwoju biznesu (7 lat)
 4. Analityk finansowy- Kierownik projektu- Wiceprezes Portfolio Manager (10 lat)
 5. Konsultant- dyrektorzy generalni- dyrektorzy sprzedaży- dyrektor sprzedaży (10 lat)
 6. Konsultant-Underwriter-Portfolio Manager- Dyrektor ds. Kredytów (10 lat)
 7. Analityk- Księgowy Księgowych- Kierownik ds. Analityków skarbowych (5 lat)
 8. Broker-główny fundusz księgowy- zarządzający funduszem inwestycyjnym (5 lat)

Zrób bezpłatny próbny test tutaj

3. Kierownik banku

Bycie menedżerem banku wymaga ogromnej odpowiedzialności, ponieważ musi poradzić sobie ze wszystkimi sprawami bankowymi.Począwszy od funkcjonowania banku po obsługę klienta i zarządzania, musi nadzorować wszystko.Innymi słowy, zarządca banku jest odpowiedzialny za każdy dział banku.Roczna pensja menedżera banku z renomowanego banku wynosi około 40 lakhs.

4. Banker inwestycyjny

Bycie bankierem inwestycyjnym jest wymarzoną pracą wielu studentów i aspirantów finansowych, ponieważ jest to wysoka finansowo praca.Banker inwestycyjny ma wiele obowiązków, takich jak hancer dla inwestorów i przekonanie ich do zakupu akcji z projektów odpowiedniego banku.Kolejną ważną odpowiedzialnością bankiera inwestycyjnego jest prowadzenie funduszy na projekty banku za pośrednictwem inwestycji publicznych.

Banker inwestycyjny otrzymuje około 70 lakhs co roku, daj lub weź.

5. Handlowca walutowa

Handlowca walut ma studiować światowy rynek walut i opracować sposoby zwiększenia wartości waluty kraju.Praca w tej dziedzinie może być bardzo opodatkowana i często, stresująca, gdy wartość walut zmienia się.Dlatego poradzenie sobie z nim wymaga spokojnego umysłu i cierpliwości.

Jedna z najbardziej lukratywnych miejsc pracy bankowej, handlarz walutowy zarabia około 65 lakhów rocznie.

6. Kierownik relacji

Kierownik relacji jest odpowiedzialny za utrzymanie dobrych relacji z klientami, a dodatkowo udzielanie porad, dlaczego powinni skorzystać z usług i produktów odpowiedniego banku.Baza klientów menedżera relacji jest dość ogromna, a od dużych korporacji po MŚP.

Posterunek kierownika relacji pociąga za sobą przystojną roczną pensję w wysokości 40 lakhs do 60 lakhs.

7. Analityk budżetowy

Rola analityka budżetowego wymaga wysoko wykwalifikowanego i doświadczenia, ponieważ będziesz musiał poradzić sobie z pewnymi poważnymi obowiązkami, takimi jak stworzenie budżetu banku i upewnienie się, że jest on słusznie wykorzystany do zwiększenia zysków.Ta praca oferuje roczną pensję w okolicyINR 38 lakhs.

8. Zajmuje się

SBI jest największym bankiem komercyjnym na subkontynencie indyjskim, co czyni go najbardziej powszechnym bankiem.Jest to bank sektora publicznego, który został założony w 1806 roku. SBI rekrutuje kandydatów na podstawie egzaminu, tj. Wstępów i głównej i wywiadu.Badanie jest procesem 3 -etapowym.Kandydat musi kwalifikować się do wybrania wszystkich trzech etapów jako SBI PO.SBI jest bardzo renomowanym bankiem i oferuje przystojne pensje personelowi, co czyni go najlepszym wyborem kandydatów.Kandydaci, którzy przeszli/pojawili się w ostatnim roku z 21-30 lat.Wiek kwalifikuje się do egzaminu.Wynagrodzenie.50 000 Rs.55 000 pm.

Zrób bezpłatny próbny test tutaj

Najlepiej płatne miejsca pracy bankowe w Indiach - podsumowanie

Oto podsumowana wersja wszystkich najlepiej płatnych miejsc pracy bankowych w Indiach z ich pensją:

StanowiskoWynagrodzenie (roczne)
Audytor wewnętrzny40 lakhs
Handlak kapitałowy49 lakhs
Kierownik banku40 lakhs
Bankier inwestycyjny70 lakhs
Handlak walutowy65 lakhs
Menedżer relacji40 Laksh - 60 Laksh
Analityk budżetowy38 lakhs
CześćRs.50 000 - Rs.55 000 pm

Najlepiej płacone miejsca pracy w Indiach - często zadawane pytania

Jaka jest najlepiej płatna praca w sektorze bankowym w Indiach?

Audytor wewnętrzny to najlepiej płatna praca w sektorze bankowym w Indiach.

Jakie są najlepiej najlepiej płatne prace w Indiach?

Na blogu omówiliśmy 8 najlepiej płatnych miejsc pracy na blogu powyżej.

Która praca bankowa jest najlepsza?

Na tym blogu można znaleźć listę najlepszych miejsc pracy w branży bankowej.

Czy prace bankowe są dobre?

Praca w sektorze bankowym to obecnie najbardziej poszukiwane miejsca pracy w Indiach ze względu na stabilność finansową i bezpieczną karierę.

 • Najlepiej płacący stanowiska bankowe w Indiach 2023, znam listę tutaj (1)

  Cotygodniowe sprawy bieżące 2024, pobierz pdf
 • Najlepiej płacący stanowiska bankowe w Indiach 2023, znam listę tutaj (2)

  Bezpłatne miesięczne sprawy bieżące 2024, pobierz pdfs
 • Najlepiej płacący stanowiska bankowe w Indiach 2023, znam listę tutaj (3)

  Bankową sprawy bieżące 2024, pobierz pdf
 • Najlepiej płacący stanowiska bankowe w Indiach 2023, znam listę tutaj (4)

  National Seed Corporation Result 2024 Out, Direct PDF Link
 • Najlepiej płacący stanowiska bankowe w Indiach 2023, znam listę tutaj (5)

  PNB Więc wynik 2024, link bezpośredniego pobierania
 • Najlepiej płacący stanowiska bankowe w Indiach 2023, znam listę tutaj (6)

  SBI CBO Wynik 2024, link bezpośredniego pobierania

Najlepiej płacący stanowiska bankowe w Indiach 2023, znam listę tutaj (7)

Priya

Od ponad 3 lat piszę treści blogowe do różnych egzaminów.Będąc aspirantem i ściśle współpracując ze studentami i mentorami, wiem, jakiego rodzaju treści szuka aspirant.Oprócz pisania treści lubię oglądać filmy.

Najlepiej płacący stanowiska bankowe w Indiach 2023, znam listę tutaj (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5399

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.